Drift & underhåll av din solcellsanläggning

För att säkerställa en optimal och långvarig produktion av el från din solcellsanläggning, finns det viktig information som du som ägare bör känna till.

Att sköta om en solcellsanläggning kräver minimal ansträngning.

När din solcellsanläggning är installerad och överlämnad till dig som ägare, blir du ansvarig för att sköta om och underhålla den. Vanligtvis kräver solcellsanläggningar minimalt med arbete eftersom de är självgående. Men det är viktigt att regelbundet kontrollera anläggningen för att säkerställa dess säkerhet och produktion. Här är några tips om hur du kan ta hand om din anläggning på bästa sätt.

Vid överlämning av din solcellsanläggning bör du tillhandahållas instruktioner för skötsel och underhåll.
Beroende på storleken på din solcellsanläggning kan det finnas olika krav på hur den ska drivas och underhållas. När du tar emot anläggningen från installatören bör du få instruktioner för drift och skötsel. Det är också viktigt att du får tillverkarnas manualer och dokumentation om anläggningens utförande för att veta hur den ska användas och underhållas på bästa sätt.

Läs mer om krav på protokoll

Om du är intresserad av att läsa mer om kraven på fortlöpande kontroll, kan du vända dig till
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd, 2 § i ELSÄK-FS 2008:3.

Hur underhåller du din solcellanläggning?

Några enkla punkter för att kontrollera din solcellsanläggning kan vara:

Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön har smält, och titta efter synliga skador på solcellspanelerna från marken.
Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, särskilt i kabelböjar, och se till att alla synliga kablar är intakta och inte har några skador efter gnagare.
Tänk på att solceller är känsliga och att det kan uppstå mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul, men tryck som är fördelat jämnt över modulen, som snö, är okej.
Om det har uppstått missfärgningar på modulerna bör du kontakta din leverantör.
På en anläggning som ligger plant (mindre än fem graders lutning) kan alger växa längst ner på modulerna med tiden. Torka bort dem med en lätt fuktad trasa.
Se över larmindikatorerna på växelriktarna regelbundet och titta efter tecken på att vatten läcker in.
Vissa tillverkare kan kräva att du regelbundet testar komponenter som kan bryta strömmen till anläggningen om det skulle behövas. Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.
Med digital uppföljning av solcellsanläggningens produktion kan du själv följa så att anläggningen producerar som den ska. Kontakta din leverantör om så inte är fallet.
En översiktlig kontroll av anläggningen från marken brukar vara tillräckligt. Om du ändå behöver gå upp på taket är det viktigt att tänka på riskbedömningen av arbetet, både med tanke på att solcellerna är strömförande och hala, och att arbetet utförs på hög höjd (fallrisk).

Enkel Installation

I dokumentationen som medföljer din solcellsanläggning bör det finnas mer information om hur du kan underhålla den. Därför är det viktigt att du alltid sparar tillverkarens manualer och dokumentation.

Lång levnadscykel

Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön har smält, och titta efter synliga skador på solcellspanelerna från marken.


Vanligtvis behöver du inte rengöra dina solcellspaneler för att bibehålla produktionen. I Sverige är det oftast tillräckligt med regn för att tvätta bort smuts och pollen naturligt. Om det finns behov kan du eventuellt använda vatten med lågt tryck för att spola av panelerna, men gör det endast om det är nödvändigt eftersom hårt vatten kan orsaka kalkavlagringar.

Skotta inte bort snö från solceller om det inte är absolut nödvändigt. Vanligtvis påverkar snön inte elproduktionen mycket, och kostnaden och risken för skador överstiger förlusten. Vid stora snömängder kan försiktig borttagning vara nödvändig för panelernas och takets hållbarhet. Undersök panelernas snölastkapacitet innan installation.

img-04

Underhåll med Solarspect

Hos Solarspect kan du känna dig trygg med att dina solceller underhålls och servas med årens gång.

X