Besiktning

Solcellskontroll & inspektion av högsta kvalitet

Garantera kvaliteten på er solcellsanläggning med vår besiktningstjänst
Vi riktar oss till alla som har installerat eller planerar att installera solceller och erbjuder en grundlig besiktning. Vi kontrollerar era solceller för att se till att de är säkra, uppfyller alla garantier och att er installatör har utfört installationen enligt avtal.
Fast pris på 4 500 kr exkl.moms för privatägda solcellsanläggningar installerade inom postnummerområde från 10-64 och 69-76

Varför skall jag besikta mina solceller?

Att besiktiga sina solceller regelbundet är en viktig del av att säkerställa att de fungerar optimalt och fortsätter att producera den energi som behövs. Liksom att besiktiga bilen varje år eller att gå till tandläkaren för en grundlig check varje år, är det viktigt att inspektera och underhålla solcellerna för att upptäcka eventuella problem eller skador i tid. Genom att besiktiga solcellerna regelbundet kan man minska risken för plötsliga och kostsamma reparationer eller utbyten av hela systemet. Dessutom kan regelbundna inspektioner bidra till att förbättra effektiviteten och livslängden på solcellerna, vilket i sin tur kan leda till en betydande besparing av pengar på lång sikt.

Vad händer efter beställning?

När ni har gjort en beställning hos Solarspect AB kommer ni först att få en bekräftelse på er beställning skickad till er angivna e-postadress. Vi återkopplar till er så snart som möjligt och finns tillgängliga om ni har några frågor om vår tjänst.
Efter att ni har beställt en besiktning av ert solcellssystem, kommer ni att placeras i kö för att få ett tidsförslag. Ni kan enkelt uppdatera oss om när installationen sker och dela med er av information om anläggningen via mail.
Observera att beställningen inte är bindande och att ni alltid kan avboka den när ni vill. Vi strävar efter att göra processen så smidig och lätt som möjligt för våra kunder.

Hur går en besikning till?

Innan besiktningen startar kommer vår besiktningsman att be dig visa var alla delar som ingår i din anläggning finns, från din elmätare till solcellerna på taket. Detta hjälper oss att få en överblick över anläggningens olika delar innan vi påbörjar besiktningen.
Under besiktningen kommer vår besiktningsman att granska anläggningen på både AC- och DC-sidan, den mekaniska infästningen samt all tillhörande dokumentation för att se till att allt fungerar som det ska.
När besiktningsmannen har avslutat arbetet kommer ni tillsammans att gå igenom de anteckningar som har gjorts under besiktningen. På så sätt får ni en överblick över vad som har granskats och eventuella åtgärder som behöver vidtas. Efter att ni har granskat dessa anteckningar så är besiktningen på plats färdig.

Vad händer efter att besiktningen är klar?

Efter besiktningen är genomförd på plats så skickas protokollet för intern granskning. En annan besiktningsman går sedan igenom kommentarer, bilder, beskrivningar och referenser för att säkerställa att allt har granskats ordentligt. När granskningen är klar skickas utlåtandet till er.
Vi är tillgängliga efter besiktningen för att svara på frågor och hjälpa er. Både ni och er leverantör kan kontakta oss via telefon eller maila in frågor kring utlåtandet till info@solarspect.se. Vi är här för att stödja er genom hela processen.

Vad händer om jag får en anmärkning på min anäggning?

Att stärka en installation enligt konsumenttjänstlagen kräver att man identifierar och bevisar fel. Protokollet uppfyller detta krav.
För att reklamera anläggningen enligt besiktningsprotokollet kan du skriva ett mail och bifoga länken till protokollet. Begär att besiktningsanmärkningarna åtgärdas. Om installatören inte anser att anmärkningen utgör ett fel kan de kontakta oss på info@solarspect.se.
Du kan lämna in en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) först efter 30 dagar om installatören inte svarar eller delvis nekar till krav på åtgärder efter reklamationen. Sista dagen för att lämna in en anmälan är inom ett år från det att du första gången klagade till företaget. Observera att detta kan vara ett datum som ligger före besiktningsdatumet

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på 3900 kr exkl.moms för solcellsanläggningar installerade inom Västra götalands region.

Håll dina solceller i toppskick med vår expertservice!

X