Friskrivningsklausul

Senast uppdaterad: 29 maj, 2023

Vänligen läs denna friskrivningsklausul noggrant innan du använder Solarspect Sverige AB’s webbplats www.solarspect.se.

  1. Innehåll
  2. Solarspect Sverige AB strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad, men Solarspect Sverige AB ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, för fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten av webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller tillhörande grafik på webbplatsen för något ändamål. Användare litar på sådan information på egen risk.
  3. AnsvarsbegränsningI inget fall ska Solarspect Sverige AB hållas ansvarig för några förluster eller skador, inklusive utan begränsning, indirekta eller följdskador, eller några förluster eller skador som uppstår från förlust av data eller vinster som uppstår ur, eller i samband med, användningen av denna webbplats.
  4. Länkar till andra webbplatserGenom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Solarspect Sverige AB. Vi har ingen kontroll över naturen, innehållet och tillgängligheten för dessa platser. Inkluderingen av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stödjer åsikterna som uttrycks inom dem.
  5. Tillgänglighet Solarspect Sverige AB gör allt möjligt för att hålla webbplatsen i drift och fungerande smidigt. Solarspect Sverige AB tar dock inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.
  6. Force Majeure Solarspect Sverige AB ska inte hållas ansvarig för någon försening eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter under dessa villkor om sådan försening eller underlåtenhet beror på händelser, omständigheter eller orsaker utanför dess rimliga kontroll. I händelse av en Force Majeure-situation kommer Solarspect Sverige AB att anstränga sig för att återuppta sina tjänster så snart som möjligt. Force Majeure-situationer kan inkludera, men är inte begränsade till, naturkatastrofer, krig, strejker, protester, upplopp, civila störningar, handlingar av terrorism, brand, översvämningar, strömavbrott, explosioner, stormar, jordbävningar, epidemier eller andra liknande händelser utanför Solarspect Sverige AB’s kontroll.

Genom att använda vår webbplats accepterar du vårt ansvarsbegränsning och godkänner dess villkor. Om du inte godkänner denna policy rekommenderar vi att du inte använder vår webbplats.

X