Välkommen till vår Wiki sida!

Här har vi samlat svaren till alla möjliga frågor som du kan tänkas ha när det kommer till solceller och förnybar energi. Är det någon fråga som saknas så kan du kontakta oss så lägger vi till det så fort vi kan!

köpa solceller billigt?

Högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser: Vi jobbar hårt för att ge dig de bästa produkterna till de bästa priserna. Vi har etablerade relationer med leverantörer och kan därigenom säkerställa att vi får högkvalitativa solpaneler till bra priser.  

Gruppköpsmöjligheter

Om du har grannar eller vänner som också är intresserade av solenergi, kan vi hjälpa till att organisera ett gruppköp för att sänka priset ytterligare. 

Hjälp med subventioner och incitament

Vårt team kan ge dig information om de senaste statliga subventionerna, incitamenten och rabatterna som finns tillgängliga för förnybar energi, och vi kan hjälpa dig att ansöka om dessa.

Transparent prissättning

Vi tror på fullständig öppenhet när det gäller våra priser. Vi ger detaljerade offertförslag som inkluderar alla kostnader, så att du vet exakt vad du betalar för. 

Hos Solarspect tror vi att investering i solenergi bör vara en enkel och rättvis process. Vi arbetar hårt för att ge våra kunder det bästa värdet, samtidigt som vi säkerställer att vi levererar högkvalitativa, hållbara och effektiva solpaneler. Kontakta oss idag för att få mer information och en personlig offert.

När lönar det sig med solceller?

Lönsamheten för solceller beror på geografiskt läge, systemets storlek, elpriser, tillgängliga subventioner, och ditt hushålls energiförbrukning. Vanligtvis börjar en solcellsanläggning betala tillbaka sig själv efter 7-12 år, och kan sedan generera 'gratis' el i upp till 25-30 år. Det är dock viktigt att ta hänsyn till individuella faktorer för att beräkna en mer exakt återbetalningstid.

När lönar det sig med batteri till solceller?

Att koppla ett batteri till ditt solcellssystem kan vara lönsamt om du använder mycket el på kvällar och nätter, eller om ditt elnät har höga toppbelastningsavgifter. Batterier gör att du kan lagra överskottsel från dina solpaneler för senare användning istället för att skicka den tillbaka till nätet. Men, batterier kan vara dyra, och deras lönsamhet beror på elpriser, din elanvändning och eventuella subventioner.

När är det värt att investera i solceller?

Investera i solceller blir lönsamt om du bor i ett område med stark solinstrålning, kan dra nytta av subventioner, och har höga kilowatt-timmpriser för el. Höga elpriser gör egenproducerad solenergi extra värdefull, vilket förbättrar återbetalningstiden. Med dessa faktorer, plus din energianvändning och systemets storlek, kan solceller betala tillbaka sig själva på 7-12 år. Därefter ger de 'gratis' el i upp till 25-30 år. Individuell rådgivning är dock viktig för att bedöma lönsamheten utifrån dina specifika förhållanden.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

I Sverige, där vinterdagarna är korta och solen är låg på himlen, minskar produktionen av solceller betydligt jämfört med sommarmånaderna. En genomsnittlig solcellsanläggning i Sverige producerar ungefär 20-30% av sin totala årliga produktion under vintermånaderna (november-februari).

Observera att detta kan variera beroende på flera faktorer, inklusive geografisk plats, solcellspanelernas lutning och riktning, samt huruvida panelerna blir täckta av snö. Även om snö kan reflektera mer solljus mot panelerna, kan ett tungt snötäcke minska produktionen betydligt.

Måste man sälja sin el från solceller?

Nej, du behöver inte sälja din överskottsel från solceller. Du kan använda elen själv, vilket minskar dina elräkningar. Om du producerar mer el än du behöver, kan du lagra den i ett batteri för senare användning. Alternativt kan du sälja ditt överskott till elnätet och i Sverige får du en skattereduktion för detta. Vilket alternativ som passar bäst beror på dina specifika omständigheter, inklusive ditt elbehov, din budget och din tillgång till elnätet.

Hur stor växelriktare ska man ha?

Valet av växelriktarens storlek beror på storleken på ditt solcellssystem, ditt elbehov och eventuella framtida expansionsplaner. Generellt bör växelriktarens kapacitet matcha eller ligga något under dina solpanelers totala kapacitet. Till exempel, för ett 5 kW solcellssystem, kan en 5 kW växelriktare passa. Överväg dock framtida expansion, och områdets solinstrålning. Kontakta gärna oss för att bestämma lämplig storlek på växelriktaren för ditt specifika fall.

Vilka hustak är bäst lämpade för solcellspaneler?

De bästa hustaken för solcellspaneler är söderriktade (i Sverige), har en lutning på omkring 30-45 grader, och är inte skuggade av träd eller byggnader. Platta tak kan också vara lämpliga, men kan kräva ytterligare strukturer för att få rätt vinkel. Material som tegel, metall eller betong är starka nog att bära vikten av solpanelerna. Takets ålder och tillstånd bör också övervägas; om det är gammalt eller i dåligt skick kan det behöva repareras eller bytas ut innan panelerna installeras. Konsultera en av våra experter för råd om ditt specifika tak.

Vad kostar solceller till en normal villa?

Kostnaden för solceller till en normal villa varierar beroende på flera faktorer, inklusive systemets storlek, installationens komplexitet och eventuella subventioner. I Sverige, kan priset för ett solcellssystem som är stort nog att tillgodose ett genomsnittligt hushålls elbehov (ca 5 kWp) ligga mellan 80 000 och 120 000 SEK inklusive installation. Dock kan detta pris reduceras avsevärt genom olika statliga subventioner och skattereduktioner. Det är alltid bäst att få en skräddarsydd offert för att få en mer exakt uppskattning.

Vad ska man tänka på när man ska köpa solceller?

När du köper solceller, överväg följande:

 1. Storlek och kapacitet: Systemets storlek ska matcha ditt elbehov och takets yta.
 2. Kvalitet och pris: Jämför priser, men kom ihåg att kvalitet är viktig för långsiktig prestanda och livslängd.
 3. Leverantör: Välj en pålitlig leverantör med goda recensioner och starka garantier.
 4. Plats och riktning: Panelerna bör helst vara söderriktade, i soligt läge utan skuggning.
 5. Subventioner: Kontrollera vilka bidrag eller skattereduktioner som finns tillgängliga.
 6. Underhåll och service: Förstå vilket underhåll som krävs och hur det påverkar den totala kostnaden.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

Ja, även om du har solceller och producerar en del av din egen el, måste du fortfarande betala en nätavgift till ditt elnätsföretag i Sverige. Denna avgift täcker kostnaden för underhåll och uppgradering av elnätet, samt för överföring av el till och från ditt hem. Även om du genererar all din egen el, kommer du troligtvis fortfarande att vara ansluten till elnätet för backup vid tider när dina solceller inte producerar tillräckligt, till exempel på natten eller under molniga dagar.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

Hur mycket solceller som krävs för att driva ett hus varierar beroende på hushållets elanvändning, solinstrålningen i området och effektiviteten hos solpanelerna. I Sverige förbrukar ett genomsnittligt hushåll omkring 5,000 kWh el per år. För att täcka detta behov skulle man behöva ett solcellssystem på cirka 5-6 kWp, vilket innebär cirka 15-20 solpaneler, beroende på deras kapacitet. Detta är dock en generell uppskattning och det bästa är att göra en individuell beräkning baserad på ditt specifika elbehov och förhållanden på platsen.

Vad kostar solceller 2023?

Priset för solceller kan variera beroende på flera faktorer, inklusive systemets storlek, kvaliteten på komponenterna, installationens komplexitet och den geografiska platsen. I Sverige under 2023, kan kostnaden för ett genomsnittligt solcellssystem för ett hushåll (ca 5 kWp) variera mellan 80 000 och 120 000 SEK, inklusive installation. Detta pris kan dock reduceras avsevärt genom olika statliga subventioner och skattereduktioner. För att få en mer exakt uppskattning av kostnaden för ditt specifika projekt, rekommenderas det att du tar emot offert från en eller flera solcellsföretag.

Hur får man bort snö från solceller?

Snö kan självklart påverka produktionen av el från solceller, men ofta smälter och glider den av sig själv på grund av panelernas släta yta och lutning. Om snön inte smälter bort snabbt nog, kan du försöka ta bort den manuellt. Använd en mjuk borste eller en särskild snörake för solpaneler för att undvika skador. Klättra inte upp på taket utan rätt säkerhetsutrustning. Anlita en professionell tjänst om det behövs. Det är viktigt att inte skrapa eller på annat sätt skada panelerna när du försöker ta bort snön.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

Om du installerar solceller på ditt hem, kommer din elräkning att förändras på flera sätt:

 1. Sänkt elanvändning från nätet: Om dina solceller producerar tillräckligt med el under soliga timmar, kommer din faktiska elanvändning från nätet att minska. Detta kommer att sänka din elräkning eftersom du använder mindre el från ditt elbolag.

 2. Överskottsel: Om dina solceller producerar mer el än vad du använder, kan den överflödiga elen säljas tillbaka till elnätet, beroende på avtalet med ditt elbolag. I Sverige ger detta en skattereduktion vilket minskar din totala elräkning.

 3. Nätavgift: Du kommer dock fortfarande att betala en nätavgift till ditt elnätsföretag. Denna avgift täcker kostnaden för underhåll och uppgradering av elnätet, samt för överföring av el till och från ditt hem.

Observera att din faktiska besparing kommer att bero på flera faktorer, inklusive ditt hem och dess läge, storleken på ditt solcellssystem, och hur mycket el du använder. Det är också viktigt att notera att kostnaden för solcellssystemet själv, inklusive installation och underhåll, kommer att påverka dina totala besparingar över tid.

Vad finns det för nackdelar med solenergi?

Solenergi har flera fördelar, men det finns också nackdelar att överväga:

 1. Initial kostnad: Installation av solceller kan vara kostsamt, även om kostnaderna minskar över tid och det finns subventioner tillgängliga.
 2. Väderberoende: Solenergiproduktion varierar beroende på solinstrålning, vilket gör att den kan vara ojämn, särskilt i molniga eller norra områden.
 3. Behov av utrymme: Solpaneler kräver mycket utrymme, vilket kan vara en utmaning på mindre fastigheter.
 4. Miljöpåverkan: Tillverkning och avfallshantering av solpaneler kan ha negativ miljöpåverkan, även om den totala påverkan är mindre än för fossila bränslen.

Vad kostar 10kwh batteri?

Priset för ett 10 kWh batterisystem kan variera beroende på flera faktorer, inklusive tillverkaren, batteritypen, och eventuella kostnader för installation och underhåll. Som en grov uppskattning, i Sverige runt 2023, kan ett 10 kWh batterisystem kosta mellan 50 000 och 100 000 SEK, inklusive installation.

Hur stort batteri får man ha hemma?

Storleken på batteriet du får ha hemma för att lagra energi från dina solpaneler begränsas inte direkt av lagar eller regler, utan snarare av faktorer som utrymme, kostnad, ditt hushålls energibehov och tekniska begränsningar. De flesta bostadshus i Sverige som installerar batterilagring väljer system på omkring 5-15 kWh. Större system kan kräva speciella överväganden kring installation och säkerhet. Det är viktigt att diskutera dina behov och möjligheter med en expert eller leverantör för att bestämma vilken storlek på batterilagringssystem som är mest lämpligt för ditt hem.

Är det lönsamt att sälja el?

För hushåll med solceller kan det vara lönsamt att sälja överskottsel tillbaka till nätet, beroende på flera faktorer. I Sverige får du skattereduktion för överskottselen du matar in i nätet, vilket gör det mer lönsamt. Hur mycket du faktiskt tjänar beror dock på mängden överskottsel du producerar och priserna som ditt elbolag erbjuder. Det är också viktigt att notera att det kan finnas vissa kostnader förknippade med att sälja el, såsom avgifter för att ansluta till nätet och för nätanvändning, vilket kan påverka den totala lönsamheten.

Hur mycket ökar värdet på huset med solceller?

Installation av solceller kan öka värdet på ditt hus, men exakt hur mycket varierar. Enligt flera studier kan fastigheter med solceller säljas för 3-4% mer jämfört med liknande fastigheter utan solceller. Detta beror dock på flera faktorer, inklusive systemets storlek, ålder och kapacitet, samt lokala elpriser och fastighetsmarknaden. Köpare kan uppskatta de framtida energibesparingarna och miljöfördelarna. Men det är viktigt att notera att det inte finns någon garanti för att installation av solceller kommer att öka fastighetsvärdet med ett specifikt belopp.

Hur mycket tjänar man på att sälja el från solceller?

Hur mycket du tjänar på att sälja el från dina solceller varierar beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar storleken och effektiviteten på ditt solcellssystem, hur mycket solinstrålning du får, hur mycket el du själv förbrukar, och priserna som ditt elbolag erbjuder för överskottsel. I Sverige får du också skattereduktion för den överskottsel du matar in i nätet. Som en grov uppskattning kan ett genomsnittligt hushåll i Sverige som säljer hälften av sin solcellsel tjäna runt 5 000 - 10 000 SEK per år, men detta kan variera avsevärt beroende på de faktorer som nämnts.

Hur fungerar solpaneler när det är snö på dem?

Solpaneler genererar mindre el när de är täckta med snö, eftersom snön blockerar solljuset. Men på grund av panelernas släta yta och lutning, tenderar snön att glida av relativt snabbt. Dessutom, när panelerna börjar producera ström, skapas värme som hjälper till att smälta bort snön. Även under vintern, med kortare dagar och lägre solinstrålning, kan paneler fortfarande producera en betydande mängd el. Prestanda kan dock variera beroende på lokala klimatförhållanden, panelernas orientering och lutning, samt snöns täthet och tjocklek.

Hur mycket el ger solceller en mulen dag?

Även om solceller är mest effektiva i direkt solljus, genererar de fortfarande el på molniga dagar. På en mulen dag kan en solpanel producera omkring 10-25% av sin fulla kapacitet, beroende på hur tjockt och omfattande molntäcket är. Därför kan du fortfarande dra nytta av dina solceller även på mindre soliga dagar. Men det är viktigt att notera att dessa siffror kan variera beroende på flera faktorer, inklusive platsen, årstiden, och den specifika tekniken för dina solceller. Att koppla solcellerna till batterier kan hjälpa till att lagra överskottsel för användning när produktionen är låg.

Hur mycket ger 50 kvm solceller?

Om vi antar att dina 50 kvm solceller är av hög kvalitet, vilket innebär en effektivitet på cirka 20%, och om de är optimalt installerade (dvs. rätt vinklade och riktade söderut utan skuggning), skulle varje kvadratmeter kunna generera cirka 200 kWh el per år i Sverige. Detta baseras på genomsnittlig solinstrålning. Så, under optimala förhållanden kan 50 kvm solceller generera ungefär 10,000 kWh el per år. Observera att detta är en grov uppskattning och faktisk produktion kan variera beroende på lokala förhållanden och specifika egenskaper hos dina solpaneler.

Hur mycket kan man sälja el för?

priserna för att sälja din överskottsel från solceller tillbaka till elnätet varierar beroende på ditt elbolag och avtal. I Sverige får du en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för el du matar in i nätet. Elbolagen betalar dessutom ofta någon form av ersättning, som kan variera kraftigt. Ett genomsnittligt pris kan ligga på cirka 0.5 till 1 SEK per kilowattimme, inklusive skattereduktionen. Dock kan detta variera, så det är viktigt att noggrant granska avtal och priser för din specifika situation.

Vilken månad är bäst för solceller?

I Sverige, som i många andra länder på norra halvklotet, är de bästa månaderna för solenergiproduktion vanligtvis under sommarmånaderna från maj till augusti. Under denna period är dagarna längre, solen står högre på himlen, och vädret är oftast soligare, vilket alla bidrar till högre elproduktion från solceller. Specifikt är juni och juli ofta de mest produktiva månaderna. Dock kan produktionen variera beroende på specifika lokala förhållanden, inklusive vädret och hur dina solpaneler är orienterade och vinklade.

Får man sälja mer el än man köper?

I Sverige kan du sälja mer el än vad du köper. Om ditt solcellssystem producerar mer el än vad du förbrukar, kan du sälja överskottet tillbaka till nätet. Du får en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för el du matar in i nätet upp till 30 000 kWh per år. Oftast betalar elbolaget också någon form av ersättning för din överskottsel. Det är dock viktigt att notera att elpriset du får för överskottet är ofta lägre än det pris du betalar för att köpa el från nätet.

Får man sälja hur mycket el som helst?

Ja, i princip kan du sälja hur mycket överskottsel som helst tillbaka till nätet i Sverige. Men det finns en gräns för hur mycket du kan få skattereduktion för. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh) och gäller för upp till 30 000 kWh per år. Om din solcellsanläggning producerar mer el än det, kan du fortfarande sälja överskottet, men du får ingen skattereduktion för det. Dessutom betalar elbolaget ofta en ersättning för din överskottsel, men den ersättningen varierar mellan olika elbolag.

Vad händer om man har för liten växelriktare?

Om du har en växelriktare som är för liten för din solcellsanläggning, kommer den att begränsa mängden el du kan generera. Växelriktaren omvandlar likström (DC) från solcellerna till växelström (AC) som kan användas i ditt hem eller matas in i elnätet. Om växelriktaren är för liten, kommer den inte att kunna omvandla all den DC-ström som dina solpaneler producerar till AC-ström, vilket innebär att du inte får full nytta av dina solpanelers kapacitet. Det kan också leda till onödig belastning på växelriktaren, vilket kan förkorta dess livslängd.

Hur länge håller en växelriktare?

En växelriktare för solceller är vanligtvis designad för att hålla i omkring 10 till 15 år, men det kan variera beroende på modell, tillverkare och användningsförhållanden. Växelriktaren är en av de mest aktiva komponenterna i ett solcellssystem och är därför mer benägen att behöva bytas ut före solpanelerna själva, vilka ofta har en livslängd på 25-30 år eller mer. Underhåll och god drift kan förlänga livslängden på en växelriktare, och vissa högkvalitativa modeller kan hålla längre än genomsnittet. När en växelriktare når slutet av sin livstid behöver den bytas ut för att solcellssystemet ska fortsätta fungera effektivt.

Hur mycket ström drar en växelriktare?

Växelriktare för solcellssystem har en viss egenförbrukning av ström, men denna är generellt sett mycket liten i förhållande till mängden el som systemet producerar. När solcellssystemet är aktivt och producerar ström, används en liten mängd av denna ström för växelriktarens drift, men det är ofta mindre än en procent av den totala produktionen.

Växelriktare har också en standby-förbrukning när solcellssystemet inte producerar någon el, till exempel på natten. Denna förbrukning varierar mellan olika modeller och tillverkare, men ligger ofta i området av några watt upp till flera tiotals watt. Även om denna förbrukning kan verka liten, kan det lägga upp över tid, speciellt om växelriktaren har en relativt hög standby-förbrukning. Det är dock viktigt att notera att även om detta påverkar systemets totala effektivitet, är effekten ofta minimal i förhållande till de totala energibesparingarna som solcellssystemet ger.

I vilket väderstreck ska man ha solceller?

För bästa möjliga solinstrålning bör solceller i Sverige riktas mot söder. Detta beror på att solen rör sig från öst till väst via söder under dagen. En lutning på cirka 30-45 grader anses optimal för att maximera årsproduktionen. Men det är också möjligt att installera solceller på tak som är riktade mot sydost eller sydväst, produktionen kommer då att vara något mindre. Även tak mot öst eller väst kan vara lämpliga, speciellt om man använder mycket el på morgonen eller kvällen.

Kan man få bidrag för solceller?

Ja, i Sverige finns det ett statligt stöd för installation av solceller. Detta kallas solcellsstödet och är till för privatpersoner, företag, föreningar och offentliga aktörer. Stödet täcker upp till 20% av de berättigade kostnaderna för solcellssystemet. Det inkluderar kostnader för själva solcellerna, installationskostnader och andra utgifter som är direkt kopplade till installationen. Observera att stödet kan variera över tid och det är alltid bäst att kolla med Energimyndigheten eller din solcellsleverantör för de senaste uppgifterna.

Hur många kvm solceller behöver du för att täcka behovet av el i en normalstor villa?

För att täcka hela elförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa, som konsumerar omkring 5000 kWh per år, skulle du behöva ungefär 30-40 kvadratmeter solceller, beroende på solcellernas effektivitet och installationens läge. Detta antar en optimal installation med god soltillgång och inga skuggningar. Men kom ihåg, det är sällan praktiskt eller ekonomiskt att försöka täcka hela elförbrukningen med solceller. De flesta hushåll siktar på att täcka omkring 50-70% av sin totala förbrukning.

Vad händer om man producerar mer el än man gör av med?

Om du producerar mer el än du förbrukar med dina solceller, skapar du överskottsel. I Sverige har du möjlighet att sälja detta överskott tillbaka till elnätet. Elnätsföretaget betalar vanligtvis en ersättning för den överskottsel du matar in i nätet. Dessutom får du en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den el du matar in upp till 30 000 kWh per år. Att sälja överskottsel kan minska din elräkning eller ge dig en extra inkomstkälla, beroende på elpriserna och ditt förbrukningsmönster.

Hur betalas egenproducerad el?

Egenproducerad el betalas vanligtvis genom en skattereduktion och/eller genom försäljning till elnätet. I Sverige får du en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för överskottsel du matar in i nätet, upp till 30 000 kWh per år. Detta innebär att du drar av den skattereduktionen från din totala elräkning eller får den utbetald i pengar om den överstiger din elräkning. Om du säljer överskottsel till elnätet betalar elbolaget vanligtvis en ersättning per kWh för den el du matar in, men priset kan variera beroende på avtal och elbolag.

Hur mycket är Solcellsbidraget?

I Sverige finns ett statligt solcellsbidrag som administreras av Naturvårdsverket. Bidraget kan täcka upp till 20% av de berättigade kostnaderna för installation av solcellssystem på småhus, fritidshus och ägarlägenheter. För att vara berättigad till bidraget måste solcellssystemet ha en installerad effekt på högst 255 kW och uppfylla vissa tekniska krav. Bidraget ges för själva solcellerna, montaget och andra relaterade kostnader. Bidraget kan variera över tid och det är alltid bäst att kolla med Naturvårdsverket eller din solcellsleverantör för de senaste uppgifterna.

X